firmast

Alustasime 2001. aastal „kahemehe”-firmana. Kogu tegevusaja vältel on meie peamisteks töövaldkondadeks olnud ja jäänud koduaedade ja vähemal määral avalike haljasalade kujundamine, rajamine ning hooldamine.

Rajamistöödel ei ole me piirdunud vaid tavapäraste haljastustöödena tunduvate murupindade, istutusalade jms. rajamisega. Oleme pakkunud abi kõikvõimalike kujunduslike elementide ja vormide rajamisel ja ehitamisel, milliseid võib tulla kõne alla koduaias või avalikel haljasaladel. Olgu nendeks siis arh.väikevormid, tehistiigid, basseinid, kaminad ja puhkenurgakesed.

Suur osa rajamis- ja ehitustöödest hõlmab erinevate kivikatendite paigaldust, alustades erinevatest betoonkivi variantidest ja lõpetades eksootiliste looduskividega.

Töödest 80% tehakse eraklientidele ja ülejäänud tellimused jaotuvad kinnisvara ja ehitusettevõtete vahel. Teinekord tellitakse meie tööd ka omavalitsuste poolt. Esimese tööaasta lõpul ulatus tööliste arv 7 inimeseni, viimase kahe aasta vältel on see püsinud 8 piires.