teenused

Avalikud haljasalad

Avalikud haljasalad on linnaruumi kopsudeks ja rohelisteks oaasideks. Nende olemus ja arvukus kujundavad linnaruumi üleüldise kvaliteedi ja olemuse. Avalikud haljasalad peavad olema kujundatud nii, et pakuksid nende kasutajaile meeldivaid elamusi oma välisilmega ja võimaldaksid aktiivset tegevust sinna kavandatud erinevate atraktsioonide ja mänguväljakute näol. Oskuslikulr kavandatud haljasala pakub maalilisi vaateid ja aktiivset kasutusvõmalust läbi kaheteistkümne kuu.

Koduaed

Õueala moodustab tähtsa osa kodusest miljööst. Elukeskkond ei piirdu vaid siseruumidega vaid hõlmab ka selle lähima ümbruse - õueala. Traditsiooniliselt elatakse ja tegutsetakse õues sama palju, kui siseruumides. Elukeskkond peab võimaldama aktiivset tegutsemist, tugevaid muljeid ja meeldivaid elamusi. Seetõttu püüamegi pakkuda läbi oma ideede ja kujunduse tellijaile parimaid võimalikke lahendusi oma kodu ja selle lähima ümbruse hubasemaks, kaunimaks ja aktratiivsemaks muutmisel. Koduaed on väikeelamus elamise suurim eelis.

Katendid

Katendid on üheks olulisemaks kujunduselemendiks teie aias, eriti siis, kui taimestuse osakaal on väike. Nende maht, kasutatav materjal sõltub eelkõige konkreetsest ja praktilisest vajadusest ja ka katendimaterjali kooskõlastumisest ümbritsevaga. Suures plaanis võib erinevad võimalikud katendimaterjalid jagada kolme suuremasse rühma:

1. Loodusliku päritoluga katendimaterjalid:
a) graniidist lõigatud ja tahutudkivimid ja plaadid;
b) graniitkivist looduslikud munakad;
c) paekivist murtud kivid ja plaadid;
d) graniit ja paetuhk;
e) kvartsiidid.

2. Tehiskivid:
a) need on betoonist pressitud
kivid ja plaadid.

3. Puidust katendimaterjalid:
a) ümarpuidust klotspakud;
b) liiprid;
c) püsipuidust restid.

Katendimaterjali valimisel tuleks arvestada konkreetse koha kasutustiheduse, eelistatava materjali koormustaluvust ja praktilisust. Monotoonsuse vältimiseks on soovitav kasutada erinevaid katendimaterjale. Ühtlaselt halli betoonkivikatendisse on soovitav kontrastina sisse tuua teist tooni kive või fragmentidena loodusliku päritoluga katendikive. Betoonkivikatendeid on soovitav kasutada seal, kus katendil lasub suurem koormus ja kasutustihedus võrrelduna muude aiaosadega nagu näiteks sissesõiduteed jms. Erinevaid võimalikke puitkatendeid on soovitav kasutada seal, kus mahud väiksemad, madalam kasutustihedus ja koormus.Puit on arvestatav katendimaterjal istumisnurgakeste, kaminanurkade ja aias kulgevate väiksemate käiguradade vormistamisel.

Veekogud

Vesi on aiakujunduses üks hinnatumaid kujunduselemente. Eesti maastik on küll veterohke, kuid looduslikke veekogusid jagub vähestesse koduaedadesse. Veekogul on vastupandamatu hüpnotiseeriv mõju, ta tõmbab enese poole pilke, mõjub rahustavana, on meeldivaks taustaks ümbritsevale, peegelsiledana peegeldab ümbritsevat tausta ja valgust. Materjali kasutuse poolest jagunevad veekogud kaheks - betoonpõhjalisteks ja kilepõhjalisteks. Betoonpõhjaliste basseinide rajamine on töömahukam ja pikaajalisem, kuid saavutatud tulemus kauakestvam ja jõulisem. Valdavalt kasutatakase betoonvalu geomeetrilise kujuga ja suplusbasseinide puhul. Betoonpõhjalised basseinid on enamlevinud avalike haljasalade puhul. Koduaedades on enamlevinud kilepõhjlised loodusliku välisilmega tiigikesed, mille eelis seisneb eelkõige rajamise kiiruses, odavuses, samuti enese soovile vastav kuju ja suurus. Veekogu muudavad mängulisemaks sinna paigaldatud purskkaev, tiigikesse suubuv kiirevooluline oja või kiviseinalt langev kosk.